Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày đăng: 30/10/2017 -22:05:09 PM

Sáng ngày 28/10/2017, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.
Đến tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đ/c Trần Mạnh Thắng, đ/c Phạm Ngọc Hải – UVTT Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đ/c Vũ Ngọc Bội – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nha Trang, cùng 131 đại biểu Đại hội là cán bộ lãnh đạo, công chức, nhà giáo, người lao động đang công tác, sinh hoạt tại trường.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã đoàn kết, nhất trí tổ chức, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt là những kết quả trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động; Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,...
 Với thành tích đạt được từ năm 2012 đến năm 2016, Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Trung ương Nha Trang luôn được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, “Cơ quan văn hóa”. Tập thể Công đoàn Trường liên tục được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa về đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBVCLĐ vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trường; Nâng cao năng lực và trình độ CB công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ và đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của đội ngũ CBVCLĐ; Tổ chức tốt các phong trào thi đua; Động viên CBVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính  trị; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nhà trường.  
Phấn đấu, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đạt: 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 80% - 85% đoàn viên công đoàn tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; 15%  đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% - 85% Đđoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tập thể đạt LĐTT; 02 tập thể đạt xuất sắc; Trường đạt “Xanh - Sạch - Đẹp”,  “Đơn vị văn hoá”, “Trường học thân thiện, người học tích cực”; Phát triển 100% người lao động vào tổ chức công đoàn; 50% đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh; 50% đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc; 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; Công đoàn trường đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh"; 100%  Đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng và giữ vững danh hiệu "Cơ quan văn hóa"; 100% Đoàn viên công đoàn tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác do ngành, công đoàn cấp trên và đơn vị phát động. 
Tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường biểu dương những thành tích Công đoàn Trường đã đạt được trong, đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ vừa qua. Lãnh đạo Nhà trường kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn gắn chặt với công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Nhà trường để tham gia, đóng góp, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp -  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam biểu dương hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận những đóng góp nổi bật của Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, đồng thời hy vọng Công đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác công đoàn, nhất là phải đi sâu đi sát nắm bắt các quy định chính sách cho người cán bộ, người lao động, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát động hiệu quả các phong trào thi đua, gắn các hoạt động công đoàn với công tác chuyên môn để đoàn viên ngày càng nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng, lợi ích của hoạt động Công đoàn đối với đoàn viên. Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có tri thức, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết, đồng thời có uy tín trong CBVCLĐ; trong khâu chỉ đạo thực hiện, Ban Chấp hành Công đoàn cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để làm tập trung, tránh dàn trải, phô trương, hình thức…
Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 07 đồng chí. Bầu 01 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn cấp trên; biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với 100% ý kiến đồng ý. 
Đại hội Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBVC-LĐ, xây dựng Nhà trường phát triển bền vững./.
Một số hình ảnh của Đại hội
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Người đưa tin: Phạm Thị Vân Anh

Tin cùng loại