Tin tức -Sự kiện

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang năm học 2017-2018

Ngày đăng: 16/07/2018 -09:11:45 AM

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nghị quyết của Đảng ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Công đoàn năm học 2017-2018, kế hoạch trọng tâm hoạt động của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể, đồng thời xây dựng kế hoạch phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm học tới. 
Năm học 2017 - 2018, Công đoàn Trường đã thực hiện được mục tiêu đề ra “Xây dựng tổ chức Công đoàn Trường vững mạnh toàn diện”.
Trong buổi hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm: công tác tuyên truyền của Công đoàn trong các hoạt động; tổ chức Công đoàn với nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức các hoạt động gắn liền với chuyên môn đào tạo, phát huy thế mạnh của đơn vị; xây dựng tổ công đoàn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của tổ trưởng công đoàn trong các hoạt động, xây dựng tổ công đoàn vững mạnh; tham gia hiệu quả các phong trào do tổ công đoàn, công đoàn cấp trên tổ chức.
Các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị đã cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Bên cạnh đó, các tổ công đoàn cũng cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa vào việc tham gia hoạt động chuyên môn, tổ chức các chuyên đề phù hợp với đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc; Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần tăng cường phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị, hội thảo để công đoàn viên (CĐV), người lao động (NLĐ) có cơ hội tham gia viết bài, trao đổi, cập nhật thông tin mới.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Đảng ủy viên - đánh giá cao báo cáo tổng kết thể hiện được đầy đủ nội dung trọng tâm của hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 và khen ngợi BCH Công đoàn Trường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, yêu cầu BCH Công đoàn tiếp tục kiện toàn và tổ chức tốt các hoạt động quyên góp ủng hộ, xã hội từ thiện và các hoạt động chuyên môn, phát huy vai trò của tổ trưởng công đoàn trong các hoạt động, phát huy quyền làm chủ, năng lực của từng CĐV, NLĐ; cá nhân mạnh thì tổ chức mạnh; động viên CĐV, NLĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CĐV, NLĐ thì tổ chức Công đoàn cần phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách đến CĐV, NLĐ Nhà trường.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Mai Thanh - Chủ tịch Công đoàn Trường - thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy trong các hoạt động, cám ơn các đồng chí tổ trưởng công đoàn đã phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn Trường triển khai nhiệm vụ tới CĐV, NLĐ và xin tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí. Trong năm học tới, Ban Chấp hành cần phát huy những mặt mạnh đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động Công đoàn Trường ngày càng vững mạnh.
Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị
sptwnt
Đ/c Hà Thị Mai Thanh - Chủ tịch Công đoàn trường đọc BC tổng kết hđ CĐ trường năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019
sptwnt
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
sptwnt
Hội nghị thảo luận
sptwnt
Đ/c Nguyễn Văn Hảo, ĐUV đại diện Đảng uỷ Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị
sptwnt
BCHCĐ Trường chụp hình lưu niệm

Người đưa tin: Hà Thị Mai Thanh

Tin cùng loại