Liên hệ

Thông tin liên hệ tới Công đoàn Trường Cao đẳng Sư trung ương - Nha Trang xin gửi về.

Đ/c Hà Thị Mai Thanh

Chức vụ: Chủ tịch

Email: maithanhgdtc@gmail.com

Điện thoại: 0935.296522