Tin tức -Sự kiện

Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

Ngày đăng: 28/06/2021 -09:16:54 AM

Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”

sptwnt

Theo chiều dài lịch sử, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tới nay, ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với thông điệp “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” năm 2021 nhằm nhắc nhở tất cả mọi người tiếp tục quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Năm 2021, các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, mọi người dân đều phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, một số địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, song cũng chính là thời điểm để các gia đình lan tỏa tình đoàn kết, yêu thương, sự cảm thông, sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau nỗ lực, vượt qua khó khăn. Đồng thời thực hiện“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm này là dịp để mỗi chúng ta chia sẻ và tiếp nối lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Các gia đình tổ chức hoạt động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào khung giờ từ 17h - 19h (thứ hai, ngày 28/6/2021) với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Qua đó, nêu cao những giá trị của gia đình, tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ, sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ, thành viên.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong hãy tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Ngày Gia đình Việt Nam” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình; gắn kết tình cảm, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của gia đình Việt trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam./.

(Tham khảo Tài liệu tuyên truyền: Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam)

Người đưa tin: Hà Thị Mai Thanh

Tin cùng loại