Tin tức -Sự kiện

Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2017 – 2018 tổ chức tại Đại học Quy Nhơn

Ngày đăng: 29/07/2018 -07:56:45 AM

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, kế hoạch trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2017-2018, ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại Đại học Quy Nhơn, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018; Triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV; Thông qua các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo dự thảo Quy chế khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong thời gian 01 ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị thống nhất cao với báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Báo cáo tổng kết đã thể hiện rõ 8 nội dung trọng tâm hoạt động Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2017-2018, từng nội dung có minh chứng cụ thể được tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị trực thuộc. Về ưu điểm, Công đoàn Giáo dục các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cụ thể hóa kế hoạch công tác, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” và chương trình “Thay lời tri ân” cùng với các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh, tuyên dương nhà giáo tiêu biểu đã đạt kết quả tốt. Song, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế: một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo số liệu; việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn ở một số đơn vị còn thiếu cụ thể; việc nắm bắt tình hình và phát hiện vấn đề, việc thông tin báo cáo về những hiện tượng vi phạm chính sách, xâm hại đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, còn có hiện tượng giáo viên bạo hành học sinh, nhà giáo vi phạm đạo đức.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 được thể hiện đầy đủ trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trong đó nhấn mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ứng xử văn hóa, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó phải quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, gắn hoạt động chuyên môn, đặc thù ngành nghề cụ thể. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận dự thảo Quy chế khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào thi đua.

Tổng kết năm học 2017 – 2018, có 39/48 tổ chức công đoàn cơ sở được xếp loại Vững mạnh. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 114 tập thể và 186 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018. Trong đó, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang được trao tặng các danh hiệu sau: Tập thể: “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Cá nhân: “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”: đ/c Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng; “Công đoàn viên xuất sắc”: đ/c Thiều Châu Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn trường. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

sptwnt

Đ.c Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

sptwnt

Đ.c Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

sptwnt

Đ.c Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

sptwnt

Đ.c Thiều Châu Thanh - Phó Chủ tịch CĐ trường CĐSPTW - Nha Trang nhận Bằng khen Công đoàn Vững mạnh xuất sắc

sptwnt

Toàn cảnh Hội nghị

 

Người đưa tin: Hà Thị Mai Thanh

Tin cùng loại