Tin tức -Sự kiện

Hội nghị tổ công đoàn 3

Ngày đăng: 04/04/2023 -16:24:30 PM

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐT ngày 22/2/2023 về việc tổ chức Hội nghị tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 04/4/2023 tại Hội trường B Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang, Tổ Công đoàn 3 đã tổ chức hội nghị cấp tổ. 
Dự Hội nghị có đồng chí Thiều Châu Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường; đồng chí Nguyễn Đức Thới - Đảng ủy viên, trưởng Khoa Đại cương cùng toàn thể công đoàn viên của Tổ công đoàn 3. 
sptwnt
Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Hoài Thanh - Tổ trưởng Tổ công đoàn 3 trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị thống nhất đánh giá: Với tinh thần đoàn kết, cố gắng của toàn thể viên chức, Khoa Đại Cương và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức, phát triển kỹ năng đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác như: Công tác tuyên truyền, vận động; Công tác phong trào, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác hoạt động xã hội, thiện nguyện; Công tác quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần; công tác chuyên môn...
sptwnt
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Năng động - Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Tổ công đoàn 3 tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên hoàn thành tốt công tác chuyên môn; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 
Cũng tại Hội nghị, với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Lê Thị Hoài Thanh được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Tổ trưởng Tổ công đoàn 3./.

Người đưa tin: Trần Công Huân

Tin cùng loại